Tips

Polisvoorwaarden

Kijk voordat u een autoverzekering afsluit goed naar de polisvoorwaarden. Let bijvoorbeeld op de volgende punten:

  • Hoeveel is de no-claimkorting na schade en na een jaar schadevrij rijden?
  • Valt u terug in no-claim bij diefstal en/of vandalisme?
  • Bent u de eerst eigenaar van de auto? Bestudeer dan de nieuwwaarderegeling.
  • Is er (in bepaalde gevallen) sprake van een eigen risico?

Tweede auto

De no-claimkorting bouwt u per auto op. Bij een tweede auto begint u dus standaard met nul schadevrije jaren. Sommige verzekeraars nemen de schadevrije jaren van uw eerst auto over. Veelal moet u dan wel uw eerste auto (op termijn) ook bij deze verzekeraar onderbrengen. Mocht u een tweede auto willen verzekeren, maak dan een vergelijking voor beide auto’s en neem vervolgens telefonisch contact op met Gio Adviesgroep.

Lease-auto gereden

Als u schadevrij gereden heeft in een auto van de zaak, dan kunt u uw (ex) werkgever vragen om een leaseverklaring. De met uw lease-auto opgebouwde schadevrije jaren tellen dan mee voor het totale aantal schadevrije jaren. Als u met meerdere mensen in de auto van de zaak hebt gereden, is het niet mogelijk om een leaseverklaring op te vragen. Niet alle verzekeraars accepteren leaseverklaringen.

Schade zelf betalen

Soms is het voordeliger om een schade zelf te betalen in plaats van te claimen. Dit hangt af van de basispremie, van het kortingspercentage dat u tot het moment van de schade heeft opgebouwd en van het verlies aan korting.

Dekking

Kies de juiste dekking. De consumentenbond raadt over het algemeen aan auto’s die tussen de drie en acht jaar oud zijn en/of waarvan u afhankelijk bent, beperkt casco te verzekeren; auto’s die nog geen drie jaar oud zijn volledig casco en oudere auto’s alleen WA.

 

Reizen

U kunt een reisverzekering afsluiten om onderweg altijd goed verzekerd te zijn. Bekijk de reisverzekering Breda voor meer informatie over de reisverzekering en de dekking  hiervan.

Begrippen

Accessoires

Waardetoevoegingen aan de standaarduitrusting van de auto, zoals spoilers, metalliek lak, trekhaak, niet af fabriek geleverd.

Assurantiebelasting 

Belasting op verzekeringen (7%), met uitzondering van medische verzekeringen.

Beperkt casco 

Dekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering.

Bonus/malus-korting 

Korting op de premie bij een gunstig schadeverloop.

Bonus/malus-ladder

Tabel met kortingen en toeslagen gerelateerd aan het aantal schadevrije jaren.

Dagwaarde 

Het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardige auto te kunnen aanschaffen.

Eigen risico

De kosten die voor uw eigen rekening komen.

Eigenaar 

Degene op wiens naam het kenteken staat.

Malus 

Toeslag op de premie bij een ongunstig schadeverloop.

Nieuwwaarde 

De nieuwwaarde is de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief BTW die gold toen de auto geleverd is vanuit de fabriek.

Ongevallen inzittende verzekering 

De verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Rechtsbijstandverzekering 

De verzekering verleent juridische hulp.

Royementsverklaring 

Schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren dat u opgebouwd heeft. Door verzekeraar verstrekt.

Volledig casco 

Naast beperkt casco dekking ook dekking voor eigenschuld-schade aan uw eigen auto. Aanvulling op de WA verzekering.

Voorlopige dekking 

Tijdelijk dekking voorafgaand aan de definitieve acceptatie door verzekeraar.

WA

Wettelijk aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden.

Wat te doen bij schade?

Schakel de politie in

Het is verstandig om de politie in te schakelen bij een ongeluk. Zij onderzoeken de toedracht van het ongeval.
Europees schadeformulier aanrijdingen (231k)

Vul een aanrijdingsformulier in

Vul de voorkant van het formulier samen met de andere betrokkene(n) in. Doe dat zo zorgvuldig mogelijk en maak een duidelijke situatieschets. Maak zo mogelijk ook foto’s en noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen en van de politieagent. Zie erop toe dat de tegenpartij de voorkant van het formulier mede-ondertekend. Daarna krijgt ieder een van de exemplaren. Vul vervolgens de vragen op de achterkant in. Het is verstandig om altijd een formulier in de auto of bij uw autopapieren te hebben. Het formulier kunt bij Gio Adviesgroep aanvragen.

De verzekeringsmaatschappijen bepalen onderling wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit zou kunnen blijken dat u schuld erkent of een schadevergoeding toezegt. Op grond van het bepaalde in de polisvoorwaarden mag u zich daarover niet uitlaten

Neem contact op met Gio Adviesgroep
Uw rechtsbijstandverzekeraar verleent mogelijk juridisch hulp bij het verhalen van de schade.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het komt voor dat een schuldige onverzekerd is of in een gestolen auto blijkt te rijden. Of na een ongeval doorrijdt en niet te achterhalen is. In dergelijke situaties kan er geen verzekeringsmaatschappij voor de schade aangesproken worden. Om ervoor te zorgen dat de benadeelden niet  tussen wal en schip raken is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Het fonds zorgt er in bepaalde gevallen voor dat de benadeelden alsnog schadeloos gesteld worden. Het moet dan wel om schade gaan waarbij de aansprakelijkheid van het veroorzakende motorrijtuig vaststaat.De benadeelde kan in vijf gevallen bij het Waarborgfonds terecht:

  • Als de dader onbekend is en de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig.
  • Als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is.
  • Als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de eigenaar de diefstal kan aantonen.
  • Als de verzekeringsmaatschappij door financiële moeilijkheden niet kan betalen.
  • Als de eigenaar wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Klik hier om naar de site van het Waarborgfonds te gaan

Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er geprocedeerd worden om duidelijkheid te verkrijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van het uit te keren bedrag. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Bijvoorbeeld bij geschillen met dealers en garages.

Ongevalleninzittendenverzekering

Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevalleninzittendeverzekering uit. Of u als bestuurder schuld had aan het ongeval speelt geen rol. Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf de verzekerde bedragen.

Autowijziging doorgeven

Voor een snelle behandeling verzoeken wij u uw groene kaart (of polis) en
kentekenbewijs bij de hand te houden:

Als uw wijziging een klassiek voertuig betreft en u heeft een uitgebreidere
dekking als enkel WA aangegeven dan dienen wij in het bezit gesteld te
worden van een taxatierapport niet ouder dan drie maanden. Eerst na
ontvangst daarvan wordt de uitgebreidere dekking verleend. Eventueel kunt u
ons dit alvast faxen of mailen vooruitlopend op het originele exemplaar.
Voor het overzicht van de toegestane taxateurs verwijzen wij u naar de
informatie op onze website www.gio.eu.

Indien u beschikt over aanvullende informatie welke van belang is voor het
correct verwerken van uw wijziging dan kunt u contact met ons opnemen via:
– Mail: info@gio-adviesgroep.nl
– Fax: 036 – 533 76 52
– Tel: 036 – 548 70 70