Wat is een glasverzekering?
In een woon – of inboedelverzekering is de glasschade niet altijd gedekt.
Daarom kunt u een aanvullende glasverzekering afsluiten.

De schade voortvloeiend uit een ramp zoals een aardbeving of een overstroming wordt niet gedekt, en ook niet de glasschade bij werkzaamheden in het huis of aan vensters. Brand, ontploffing of inbraak die glasschade veroorzaken, zijn ook niet gedekt. In deze gevallen dekt de garantie met betrekking tot de gebeurtenis aan de oorsprong van het schadegeval de schade.

Glasschade kan meestel als optie in een woon – of inboedelverzekering verzekerd worden. In dit geval hoeft u geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Bijdrage
De bijdrage voor een glasverzekering varieert volgens het aantal kamers in het huis en het raamoppervlak. Soms kunnen de plaats en/of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, ook de te betalen premie doen variëren.