U kent wellicht mensen in uw omgeving die ooit een ongeval hebben gehad met blijvende invaliditeit als gevolg. En veel mensen denken dat zoiets toch alleen ‘een ander’ overkomt. Maar een ongeval is zo gebeurt in een klein moment van onoplettendheid. En dan kunt u plotseling ‘die ander’ zijn. De financiële gevolgen van een ongeval met minder goede afloop vangt u op met een ongevallenverzekering. Een verzekering die uitkeert bij overlijden en  bij blijvende invaliditeit. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen denken dat de kans op een ongeval het grootst is in het verkeer. Dat is echter onjuist. De meeste ongevallen ( zo’n 60%) vinden plaats in en om het huis en bij sport en spel. Pas dan komen werk (30%) en  verkeer (10%). Dat is ook logisch, want van de 8.760 uur die een jaar telt, brengt men ongeveer 7.000 uur thuis door.

Wat zijn de gevolgen van blijvende invaliditeit?

Voor werkenden vaak arbeidsongeschiktheid en daardoor inkomstenderving en het verloren gaan van de loopbaan. Met als gevolg minder inkomsten juist in een situatie dat er behoefte is aan extra geld.

Voor eigen – huisbezitters problemen bij de aflossing van de hypotheek, die immers gebaseerd is op het inkomen dat men verdient als men gezond is.

En voor iedereen die het treft extra kosten. Om aanpassingen iaan het huis te betalen, voor hobby’s, of om cursussen te volgen. Kortom om het leven leefbaar te houden.

‘Maar’, zult u zeggen, ‘er zijn toch allerlei voorzieningen in ons land.’ Dat is juist. Echter die voorzieningen zijn er om het dagelijks leven, wonen en werken mogelijk te maken. Maar niet meer dan dat. Alleen het meest noodzakelijke. En zoals u elke dag weer leest is er steeds minder geld beschikbaar voor sociale zekerheid en verwacht de overheid dat u zelf voorzieningen treft

Unieke voordelen
Met de ongevallenverzekering van Wintherthur Verzekeringen kunt u de financiële gevolgen van een ernstig ongeval opvangen. Wij hebben gekozen voor dt produkt om reden dat de kwaliteit uniek is.

Cumulatieve dekking
Hoe ernstiger de invaliditeit des te groter de behoefte aan een extra hoge uitkering. Winterthur voorziet in deze behoefte met een cumulatieve dekking. Kijkt u maar eens naar de grafiek wat dat betekent: bij een invaliditeit van 100% keert Winterthur 350%, dat is 3,5 keer de verzekerde som, uit. De voordelen van dit systeem zijn duidelijk. Ondanks de relatief lage verzekerde sommen (en daardoor de laag blijvende premie !) bent u toch verzekerd van een extra hoge uitkering wanneer die het hardst nodig is: bij ernstige invaliditeit.

Invaliditeitsuitkering

de grafiek laat duidelijk zien: bij een hoge mate van invaliditeit ontvangt u een extra hoge uitkering.

Voorbeeld
Als u voor 75% invalide wordt verklaard, en u heeft een bedrag verzekerd van €40.000,- bij blijvende invaliditeit, dan volgt er een eenmalige uitkering van €90.000,- (225% van €40.000,-)

Aanvullende auto-inzittenden en motoropzittendendekking

Het risico dat u loopt in het verkeer als bestuurder of inzittende van een voertuig, als voetganger of als fietser is uiteraard gewoon gedekt op de ongevallenverzekeringen.
Maar als u iemand meeneemt met de auto, zoals uw buurman of een sportvriend, dan is die inzittende niet verzekerd. Om te voorkomen dat u hierdoor naast een ongevallenverzekering bij Winterthur Verzekeringen nog een auto – inzittendenverzekering op uw auto verzekering zou moeten aanhouden heeft u de mogelijkheid om de ongevallenverzekering uit te breiden met een aanvullende auto- inzittendendekking.
Of voor de motorrijders onder u: met een aanvullende motor – opzittendendekking. Met de aanvullende auto – inzittendendekking breidt u uw ongevallenverzekering uit met een dekking voor alle inzittenden van alle auto’s binnen het gezin. De dekking geldt voor alle personenauto’s en bestelauto’s tot een gewicht van 3.500kg.
De aanvullende motoropzittende biedt dekking voor alle opzittende van alle motoren van verzekerden. Plus dekking voor helm – en kledingschade tot €1.000,- per gebeurtenis, per persoon.

Beroepen

Zeer bijzonder is dat Winterthur geen verschil maakt in beroepen. Gebruikelijk is dat beroepen worden ingedeeld in gevarenklasse. Een timmerman betaalt dan meer dan een boekhouder. En dat kan grote verschillen in premie opleveren. Zo’n indeling in beroeps – klassen kennen wij niet. Er zijn slechts enkele beroepen die niet zonder meer worden geaccepteerd. Daartoe behoort het beroep van onder andere diepzeeduiker, classificeerder of sloper met springstoffen.

Welke bedragen kunt u verzekeren.

Winterthur Verzekeringen biedt vier combinaties aan waaruit u kunt kiezen. Wij hebben die combinaties uiterst scherp geprijsd.

Combinaties ongevallenverzekering

Verzekerde bedragen                  1               2              3               4
Overlijden                             €5.000,-     €5.000,-      €5.000,-   €5.000,-
Blijvende invaliditeit              €20.000,-   €30.000,-    €40.000,-  €50.000,-
100% invaliditeit                  €70.000,-  €105.000,- €140.000,- €175.000,-
( inclusief 350%cumulatief)

premie voor één persoon    €37,50        €52.50       €67.50        €82.50

-aanvullende
autoinzittendendekking       €8,-              €13,-         €15.50        €18,-
-aanvullende
motoropzittendendekking    €19,-            €29,-         €39,-           €49,-

premie voor een gezin         €42.50         €65,-         €87.50         €110,-

-aanvullende
autoinzittendendekking       €8,-             €13,-          €15.50         €18,-
-aanvullende
motoropzittendendekking   €19,-           €29,-          €39,-            €49,-

tandheelkunige kosten       €12.50        €12.50       €12.50         €12.50