Onder de inboedel kunnen zich kostbare zaken bevinden. Bijvoorbeeld:
• Antiek
• Schilderijen
• Kunstvoorwerpen
• Verzamelingen
• (lijf) sierarden
• audiovisuele apparatuur. Onder audiovisuele apparatuur wordt verstaan: alle beeld-, geluids-. Ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd/dvd-spelers, televisietoestellen, video/dvdcamera’s en –recorders en alle soorten computerapparatuur. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen, informatiedragers, cd’s, dvd’s, boxen etc.

Bij de meeste verzekeraars vallen kostbaarheden, mits de waarde niet een te hoog percentage van de inboedel uitmaakt, gewoon onder de inboedelverzekering. Lijfsieraden zijn in geval van diefstal veelal echter tot maximaal €2.500 gedekt. Veel verzekeraars hanteren in de grote steden een maximum voor diefstal van audiovisuele apparatuur. Bij enkele verzekeraars geldt voor het hele land een maximum. Voor kostbaarheden kunt u ook een kostbaarhedenverzekering sluiten. De dekking daarvan is ruimer dan een inboedelverzekering. Zo is diefstal buitenshuis ook gedekt.