Voordelig op weg met uw motorfiets

Bij de motorverzekering van Gio Adviesgroep kunt u naast de wettelijk verplichte WA verzekering kiezen uit

aanvullende motorverzekeringen zoals plus of een all-risk motorverzekering.
Omdat Gio Adviesgroep o.a. pakketkorting, no-claim korting en ervaren rijders korting kan bieden bent u altijd verzekerd van een goedkope motorverzekering.

Naast bovengenoemde aanvullende mogelijkheden voor de motorverzekering is het o.a. ook mogelijk om een schadeverzekering voor opzittende bij uw motorfietsverzekering af te sluiten. Ook een extra rechtsbijstandverzekering is een optie. Bereken de premie voor een scherpe offerte en geniet van de snelheid van de weg met de motorverzekering van Gio Adviesgroep.

Er zijn drie soorten motorverzekeringen, waarvan de WA motorverzekering wettelijk verplicht is.

  • Een WA verzekering voor een motor ouder dan acht jaar. De WA verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd motorrijtuig, veroorzaakte schade aan derden.
  • Een WA-Beperkt-Casco verzekering voor een motor van drie/vier jaar tot acht jaar oud. De WA-Beperkt-Casco verzekering dekt naast de WA ook schade aan het eigen motorrijtuig als gevolg van een gebeurtenis die met name omschreven is in de polis. U kunt hierbij denken aan schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm een botsing met loslopende dieren en ruitbruik. Dit zijn dus schades veroorzaakt door van buitenaf komende onheilen.
  • Een WA-Casco verzekering voor een motor jonger dan drie/vier jaar. De WA-Casco motorverzekering dekt naast de WA en de WA-Beperkt-Casco ook schade aan het eigen motorrijtuig veroorzaakt door botsing, omslaan en slippen.

Aanvullende verzekeringen

U kunt naast deze verzekering ook aanvullende verzekeringen afsluiten voor een optimale zekerheid. U kunt kiezen uit :

1. schadeverzekering voor opzittende
Deze verzekering voorziet in het vergoeden van de werkelijk geleden schade, die u of uw nabestaanden lijden door invaliditeit of overlijden. Bij blijvende invaliditeit gaat het bijvoorbeeld om de kosten van aanpassingen, medische behandelingen en inkomstenderving

2. Verhaalsrechtsbijstandverzekering
U kunt uw gelijk wel hebben, maar krijg maar uw gelijk. Met de verhaalsrechtsbijstandverzekering krijgt u  juridische hulp als u een schade op een ander wilt verhalen.