Een conflict met uw werkgever over het arbeidscontract. Een aannemer die wel uw voorschot in ontvangst neemt, maar het werk niet uitvoert.Een ongeluk met blikschade, maar de tegenpartij erkent zijn schuld niet.Als u naar de rechter stapt om een dergelijk conflict uit et vechte is dat duur, vooral door de kosten van een advocaat. De rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst.

Verzekerd.
Een rechtsbijstandverzekering is een naturaverzekering. U krijgt geen geld uitgekeerd, maar u kunt een beroep doen op juridische specialisten van de rechtsbijstandverzekeraar. Die bemiddelen met de tegenpartij om het probleem op te lossen.Leidt dat niet tot succes dan staan zij u ook bij in de rechtszaak. De kosten van een proces vallen ook onder uw rechtsbijstandverzekering, vaak wel tot een bepaald maximum.

Een rechtsbijstandverzekering is doorgaans opgebouwd uit modules voor verschillende rechtsgebieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verkeer, consumentenzaken, arbeidsconflicten, huur – en bouwkwesties of vermogenszaken. U kunt dus zelf bepalen op welke gebieden u juridische ondersteuning wenst. Gedekt zijn: deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants), gerechts- en griffiekosten en kostenveroordeling voor door de tegenpartij gemaakte kosten.

Als u op het moment dat u de verzekering afsluit al een conflict heeft, dan is dat conflict uitgesloten van de dekking. De Rechtsbijstandverzekering is er alleen voor nieuwe en onvoorziene zaken.

Voor wie?
Met een rechtsbijstandverzekering is niet alleen degene die de polis afsluit verzekerd, maar ook zijn of haar gezinsleden. Ook vallen daar bijvoorbeeld de kinderen onder die vanwege studie uitwonend zijn. Bij de verkeersrechtsbijstandverzekering vallen ook de medepassagiers van de verzekerde onder de dekking.

Noodzakelijk?
Het aantal mensen met een rechtsbijstandverzekering neemt de laatste jaren flink toe. Dat heeft volgens deskundigen te maken met de verzakelijking van de samenleving-burgers en instanties staan steeds vaker als partijen tegenover elkaar- en de uit Amerika overgewaaide juridisering. Ook in Nederland word bij een verschil van mening of een conflict steeds makkelijker een advocaat ingeschakeld of een proces aangespannen. Dat maakt een rechtsbijstandverzekering steeds minder een overbodige luxe. Daar  komt bijdat de premie, zeker in vergelijking met de kosten die een advocaat in rekening brengt, laag is. De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking.