De ontslagregels zijn onlangs veranderd. De zogeheten verkorte ontslagprocedure is sinds dit jaar afgeschaft en dat maakt het ontslaan van medewerkers eenvoudiger. 

Voorheen was het zo dat een medewerker die instemde met zijn ontslag, grote kans liep dat hij of zij vervolgens geen recht had op een WW-uitkering. Dat maakte een ontslagprocedure soms nodeloos ingewikkeld.

Sinds eind 2006 kunt u een ontslagvergunning aanvragen door een beëindigingovereenkomst naar het CWI te sturen, die is ondertekend door u en uw medewerker. Met het ondertekenen (en accepteren) van de beëindiging van de arbeidsrelatie verspeelt uw werknemer zijn recht op WW niet. Er zijn nog wel twee voorwaarden aan verbonden: het initiatief tot het ontslag moet bij de werkgever liggen (een werknemer die ontslag neemt, heeft geen recht op WW) en het mag geen ontslag zijn vanwege een ‘dringende reden’ (diefstal, fraude en dergelijke zware ontslaggronden).

Voor meer informatie over de nieuwe ontslagprocedures, kunt u ook kijken op de website van het CWI (www.werk.nl). Wilt u advies over uw personeelsvoorzieningen, neem dan contact met ons op.

Ontslagregels vereenvoudigd

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *